BİLGE’NİN E-BÜLTENİ

  • Bilge İnal linkedin
  • Bilge İnal Email
  • Bilge İnal Anasayfa
  • Bilge İnal Anasayfa
Dişi Bilgelik® Kadın Dönüşüm Programları

Yaratıcı Eğitmeni, Profesyonel Koç

Kadınsı Bilgelik ile Dönüşüm, Erginlenme, Bütünlük
Bilge İnal
Dişi Bilgelik

Dişil bilincin yeniden canlandığına tanık oluyoruz dünyanın her bir köşesinde. Çok eski zamanlardan beri kadınlar bedenlerinde evrenin derin sırlarını barındırdılar. Zaman içinde dünya; lineer, rasyonel, zihinsel olmaya başladıkça, kadınlar bu derin mistik bilgilere açılan kalpleri ve bedenleriyle bağlantılarını kaybettiler. Kadınlar uzun zamandır öz evlerinden uzakta yaşıyorlar.

Modern dünyamızın değerler sisteminde kaçınılmaz olarak eril bilincin ön planda olduğunu görüyoruz. Hedef odaklılık, analitik ve analizci bakış, organizasyonel beceriler, statü, hiyerarşik yaklaşım, sistemik düşünme başarıyı getiren önemli beceriler oldu. Son 50 yılda kadınlar iş hayatına katıldıkça, bu değerleri sahiplenerek eril taraflarını daha çok ön plana çıkardı, başarı için güçlü bir şekilde bu özelliklere adapte oldular. Adaptasyonun doğal sonucu olarak da, kadınlar, dişil özelliklerinden uzaklaşarak eril özelliklerini güçlendirdiler. Yaratıcılığın, saf gücün, şiirselliğin, doğanın tüm renk ve güzelliğini barındıran kendi öz doğalarından uzaklaştılar.

Tükenmişlik sendromu, enerji kaybı, isteksizlik, ilişkilerde sorunlar, özgüven düşüklüğü, mükemmeliyetçilik, iş ve özel hayatta dengesizlik, sert, cezacı veya katı tutum, eleştiri, kıyaslama, bedeni ile ilişkisinde kopukluk, bedeninin gerçek ihtiyaçlarını fark edememe, başkalarına gösterdiği hoşgörüyü kendine gösterememe bir kadının öz evinden uzakta yaşadığını gösteren sinyallerden bazılarıdır.

Bugün ise, dişil bilinç anaerkil zamanlardan beri ilk kez tekrar doğmakta ve kadınların çağını başlatmakta. Kadınlar için yeni bir bilinç bu. Kadını güçlendiren, özgür ve coşkulu bir bilinç. Bu bilinç, kadınların gerçek güçlerine temas ettikleri, seslerini cesaretle duyurdukları, kırılganlıkları ile barıştıkları yeni bir liderlik anlayışını da desteklemekte.

Kadınlara özel bir içsel bir gelişim çalışması olan “Dişi Bilgeliğe Yolculuk”

Bu bilinç ve anlayıştan hareketle;

o İçinizdeki dişi bilgelik ile yeniden tanışacağınız,
o Bedeninizde ki derin sırlarla buluşacağınız,
o Sorularınıza cevaplar bulacağınız,
o Dişi/eril bilincinize ve enerji alanlarınıza yoğun çalışmalar yapacağınız mistik bir yolculuktur
o Fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak üç alanı da kapsayan egzersizler ile dolu yoğun dönüşümsel bir programdır.

Program, evrimin bu aşamasındaki yeni lider kadınlardan olma yoluna çıkmış ve/veya bu yola doğru kuvvetli bir çağrı hisseden ve içindeki orijinal kadını artık yaşamına taşımak, içsel liderliğine taze nefes üflemek isteyen her yaştan ve her kesimden tüm kadınlara açık ve samimi bir davet sunar.

Program bireysel ve kurumsal olmak üzere, genele katılıma açık ve kurum kadın çalışanlarına özel kapalı grup program olarak sunulmaktadır.

Programla ilgili talep ve sorularınız için; info@mitracoaching.com’dan bağlantı kurabilirsiniz.

Bilge İnal’ın Dişi Bilgelik ile ilgili serbest yazılarını ve program tarihlerini www.disibilgelik.wordpress.com isimli blog’dan takip edebilirsiniz.


Mükemmel bilgelik her kadının doğasındadır.

Machig Labdron, Budist Master & Yogini